News

CSIT Model Entrance Exam 2073

Rank Name Marks(out of 100)
1 Rohit Marar 72
2 Sugam Sapkota 70
3 Sresta Malla Thakuri 62
4 Himal Gyawali 61
5 Kiran Gajurel 60
6 Sabin Pandey 58
7 Nelson Uprety 57
8 Ashok Pratap Shah 55
9 Arjun Khatri 49
10 Pramod Neupane 48
11 Ruby Chaulagain 44